top of page

Præsentation

Blå paragraf skillelinje.png

Personen bag grundlæggelsen af BPA’s Landsforening, er som tidligere nævnt stifter, Anna Medone, der ser, at retssikkerheden for borgere med funktionsnedsættelse at kunne leve et frit, selvstændigt og trygt liv, skal fremtidssikres med retten til en selvstyret BPA-handicaphjælperordning.

 

I kan læse mere om, hvordan jeg som stifter af BPA’s Landsforening vil opnå dette, i vedtægterne på linket her.

Historien bag

Blå paragraf skillelinje.png

Der følger en pudsig historie til, hvordan idéen er blevet til for at skabe BPA’s Landsforening, på baggrund af at en indehaver (fra et bruger- og handicaphjælperfirma) har læst et udkast til en skrivelse, som jeg har affattet til Socialministeren. Indehaveren har set dokumentet som godt og vejledende skrevet, hvorefter han deler tanken med mig, at jeg kan udfærdige en borgerrepræsenteret vejledning om BPA-handicaphjælperordningen, der skal skeles til på lige vilkår som KL’s og Socialministeriets vejledninger om BPA-området ude i kommunerne og ved politiske forhandlinger. En af mine medarbejdere viderefører øjeblikkeligt tanken og udbryder med ét (henvendt til mig), ”der er den, der bør opstartes en Landsforening vedrørende BPA-handicaphjælperordningen”, hvor jeg påbegynder dette arbejde den efterfølgende dag.

Eksistensgrundlag

Blå paragraf skillelinje.png

BPA’s Landsforening er ikke en forening med andre interesser end en målrettet investering i BPA-hjælperordningens/borgernes vilkår og fremtid ved at have fuld fokus på lovgivninger og vejledninger via en borgerstyret forening, der repræsenterer borgernes interesser, hvilket kan være svært for de nuværende organisationer/virksomheder at løfte, da de også har andre interesser, der ofte kan føre til interessekonflikter.

Om Anna Medone, stifter

Blå paragraf skillelinje.png
Anna Medone

Jeg, Anna Medone er fra år 1971.

 

I mine tidlige voksenår har jeg læst psykologi og taget et voksenpædagogisk kursus, der kvalificerer mig til at kunne afholde foredrag og undervise faggrupper, som beskæftiger sig med vores svageste borgere indenfor social- og sundhedssektoren.

 

Endvidere har jeg igennem tre årtier arbejdet sagligt og professionelt med at være med til at fremme de svageste borgeres medbestemmelse og levevilkår på døgninstitutioner via mit konsulentvirke i Formidlingscenter Øst, hvor jeg bl.a. har observeret forholdene mellem beboere og personale, formidlede mine observationer til relevante faggrupper og politikere, ligeledes har vi udarbejdet rapporter herom til Socialministeriet.

 

Yderligere har jeg en website, hvor jeg debatterer social- og sundhedspolitiske emner (skønt at siden er sat i bero i øjeblikket), hvilket har givet mig adgang til samarbejde med forskellige folketingspolitikere og et EU-parlamentsmedlem vedrørende social-, sundheds- og handicappolitik.

 

Desuden har jeg været ansat som kommunikationsmedarbejder i et bruger- og handicaphjælperfirma fra 2015 til efteråret 2020.

 

Jeg er oprigtigt glad og taknemlig for at få mulighed for at varetage det ansvar at grundlægge BPA’s Landsforening, da jeg gennem længere tid har ville starte et projekt op, hvor formålet er at være med til at skabe muligheden for at bevare incitamentet for et selvstændigt, trygt og frit liv for de svageste og udsatte grupper i samfundet.

 

Derudover er det mig en ære, at foreningen på sigt vil udarbejde BPA’s Landsforenings vejledning om BPA-handicaphjælperordning, hvor der tages udgangspunkt i gældende lovgivning dog med mennesket i fokus.

bottom of page