top of page

Se reklame- og informative videoer.

'BPA. er Selvstændighed, Tryghed, Frihed'

 

En teaser om, hvorfor BPA-ordningerne er så betydningsfulde for borgere med en funktionsnedsættelse, i modsætning til at de bliver "placeret" på en døgninstitution.

 

Yderligere beskriver videoen, at BPA's Landsforening er ved at blive startet op, derved søger foreningen bestyrelseskandidater.

Atter "Verdens Bedste Kronjuvel"

 

I denne video beskrives der, at jeg er vidne til, at Borgerstyret Personlig Assistance er blevet mere og mere udhulet i seneste årtier til nu at blive forsøgt helt udfaset.

 

En BPA-ordning, er en handicaphjælper-ordning, der giver en borger med en funktionsnedsættelse mulighed for at leve et selvstændigt, trygt og værdigt liv med potentiale for aktiv deltagelse i samfundet kontra et liv med et minimumsantal hjemmeplejetimer eller et "liv" på døgninstitution.

 

Denne ordning skal bevares, og derfor er jeg ved at starte BPA's Landsforening. Imidlertid mangler der bestyrelseskandidater for, at foreningen kan blive stiftet.

 

Yderligere redegøres det, at landsforeningen med en målrettet investering i BPA. og et fuldt fokus på området er tiltænkt som et supplement til de eksisterende foreninger, der også har andre emner og interesser, som de skal tage sig af.

 

Desuden er BPA's Landsforening for alle borgere i Danmark, da enhver borger kan få en funktionsnedsættelse og derved have brug for en værdig hjælp i form af en selvstyret BPA-ordning.

bottom of page