top of page

Se og læs flyers & brochurer.

Gør noget værdifuldt

Stil op som bestyrelsesmedlemskandidat i BPA's Landsforening, for at være med til at styrke og fremtidssikre den essentielle ret for personer med funktionsnedsættelse til en selvstyret BPA-ordning, således at borgerne har mulighed for at leve et selvstændigt, trygt og værdigt liv med potentiale for aktiv deltagelse i samfundet.

Som borger med eller uden en funktionsnedsættelse, vil du være et stort aktiv i landsforeningens bestyrelse, blot at du kan identificere dig med BPA’s Landsforenings formål og er villige til at være en del af dette passioneret arbejde.

bottom of page